Календарь

«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031  Популярное

»

  Мелье - XXVII


  XXVII. ЧЕТВЕРТОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

  В качестве оснований веры и одного из доказательств истинности своей религии наши христопоклонники ссылаются также на пророчества. Они утверждают, что последние являются надежными свидетельствами истинности божественных откровений и наитий, так как только бог может с достоверностью предвидеть и предсказывать будущее задолго до его наступления. При этом они уверяют, что пророки действительно возвещали будущее задолго до его наступления. На это мнимое свидетельство истины ссылается один из апостолов Иисуса Христа, самый ретивый из христопоклонников.

  Просмотров: | Комментариев: 0

  Автореферат. Евангельские христиане

  Національна академія наук України

   

  Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

   

  Відділення релігієзнавства

   

  УДК 283 (477)

   

   

   

  ЧЕРЕНКОВ Михайло Миколайович

   

   

   

  Європейська Реформація та український євангельський протестантизм:

   

  ідентичність віросповідних засад, особливості соціокультурних трансформацій

   

   

   

  Спеціальність 09.00.11 – Релігієзнавство

   

   

   

  АВТОРЕФЕРАТ

   

  дисертації на здобуття наукового ступеня

   

  доктора філософських наук

   

   

   

  КИЇВ – 2009

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Дисертацією є рукопис.

   

  Робота виконана у Відділенні релігієзнавства

   

  Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

   

   

   

   

   

  Науковий консультант:         доктор філософських наук, професор

   

                               Яроцький Петро Лаврентійович

   

                 (Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН

   

                                               України, провідний науковий співробітник)    

   

   

   

  Офіційні опоненти:                 доктор філософських наук, професор

   

                                                     Закович Микола Михайлович

   

                                                      (Національний педагогічний університет

   

                                                      ім. М.П. Драгоманова,

   

                                                      професор кафедри культурології);

   

                                                     

   

                                                     доктор філософських наук, професор

   

                                                     Дулуман Євграф Каленикович

   

                                                     (Донецький державний університет

   

                                                     інформатики і штучного інтелекту,

   

                                                     завідувач кафедри релігієзнавства);

   

                                                    

   

                                                     доктор філософських наук, професор

   

                                                     Докаш Віталій Іванович

   

                                                     (Чернівецький національний університет

   

                                                     імені Юрія Федьковича,

   

                                                     завідувач кафедри соціології).

   

   

   

   

   

  Захист відбудеться «» травня   2009 р. о 14-й год. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.161.03 в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України за адресою 01001, м. Київ, вул.. Трьохсвятительська, 4.

   

  З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України за адресою 01001, м. Київ, вул.. Трьохсвятительська, 4.

   

   

   

  Автореферат розісланий   «   » квытня    2009 р.

   

   

   

  Вчений секретар

   

  Спеціалізованої вченої ради,

   

  кандидат філософських наук, доцент                                               О.В. Бучма

   

   

   

   

   

  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

   

   

   

  Актуальність теми дослідження. Аналітика євангельського протестантизму в сучасному релігієзнавчому дискурсі виходить на новий теоретичний рівень, на якому здійснюється перехід від опису і систематизації фактів до концептуалізації євангельського руху як цілісного релігійно-соціального феномену. Це зумовлено насамперед бурхливим розвитком реформаторських ідей та протестантських громад у країнах Африки, Азії, Латинської Америки, а також позірно міцним союзом євангельської віри, капіталізму та демократії. Наголошуючи на богословських, етичних та соціальних особливостях протестантизму, сучасні дослідники намагаються «прочитати» не лише соціально-економічні, а й політичні риси розвитку протестантських країн та регіонів. Тим часом, якщо в європейських країнах протестантський чинник перебуває під переважаючим впливом секуляризації, то в США, навпаки, він виконує роль охоронця консервативних поглядів та національних духовних традицій; тоді як у країнах Латинської Америки та Африки він тісно зв’язаний з національно-визвольним рухом та пошуком «свого», «особливого», «неєвропеоцентричного» християнства. Так чи інакше протестантизм, як реформаторський та духовний рух, зберігає й навіть посилює свій вплив і в розвинутих країнах, і в країнах «третього світу». Крім того, для «постхристиян» в умовах «кінця історії» феномен Реформації та його сучасні інтерпретації стають бажаним змістом для маніфестів та програм, джерелом динамізму та способом актуалізації духовних цінностей християнства.   Зрештою, в наш час ідея й ідеали Реформації знаходять нові прочитання в контексті співдії глобальних трансформацій та національних культур у їх завжди неповторному вираженні.   Що ж стосується України, то вона, входячи в простір західноправославної субцивілізації, доволі успішно адаптувала чимало базових досягнень Західнохристиянсько-Новоєвропейського світу. Принаймні рецепція Україною культури Відродження та Реформації значною мірою змінила вектор розвитку її суспільства, заклала підвалини толерантності й плюралізму його релігійно-культурного життя. Воднораз, поряд з історичними церквами, протестантизм став невід’ємною складовою національної історії та релігійної карти України. Проте логіка його інституційного розвитку та її узгодження з національним історико-культурним контекстом і суспільними трансформаціями залишаються малодослідженими.   

   

  Український євангельський протестантизм як специфічне відображення європейської Реформації, - і з огляду на структурні характеристики, і на динамічну природу самого феномену в його вітчизняному вияві, - потенційно має широку
  Просмотров: | Комментариев: 0

  Автореферат. Образец лидера в христианстве


  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

   

   

  ЛОМАЧИНСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

   

  23 / 28: 316.46 (043.3)

   

  ПОСТАТЬ ЛІДЕРА В ХРИСТИЯНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ

   

  Спеціальність 09.00.11 – релігієзнавство

   

  АВТОРЕФЕРАТ

  дисертації на здобуття наукового ступеня

  доктора філософських наук

   

  Київ – 2009

  Дисертація є рукописом

   

  Робота виконана на кафедрі релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   

  Науковий консультант                доктор філософських наук, професор

                                                                   ГОРБАЧЕНКО Тетяна Григорівна

                                                                   Київський національний університет

                                                                   імені Тараса Шевченка,

                                                                  провідний науковий співробітник

                                                                  філософського факультету

   

  Офіційні опоненти:                        доктор філософських наук, професор

  ДУЛУМАН Євграф Каленикович

  Донецький державний інститут

  штучного інтелекту

  Міністерства освіти і науки України та

  Національної академії наук України,

  завідувач кафедри релігієзнавства

   

                                                          доктор філософських наук, професор

  КОНОТОП Людмила Григорівна

  Київський національний університет

  імені Тараса Шевченка

  професор кафедри релігієзнавства

   

                                                                  доктор філософських наук, доцент

                                                                 БОГАЧЕВСЬКА Ірина Вікторівна

                                                                 Український державний університет

                                                                  фінансів та міжнародної торгівлі,                                                       

                                                                 проректор з науково-методичної роботи та

                                                                 міжнародних програм

   

   

   

   

  Захист відбудеться 30 вересня   2009 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.43 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою:

  01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд.330

   

  З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці   імені М.О.Максимовича

  Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал 12

   

  Автореферат розісланий 20 сертпня серпня 2009 р.

   

   

  Учений секретар

  спеціалізованої вченої ради                                                              О.І.Предко

   

   

  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

   

  Актуальність теми дослідження . В осмисленні сутності суспільно-історичних процесів ґенези людства та майбутніх перспектив його розвитку завжди актуальним залишається питання ролі й місця окремої особистості – лідера, який здатний створити коло однодумців, запропонувати нові ідейні перспективу та очолити маси на шляху їх досягнення.  

  Спроби осягнення феномену владного впливу однієї особистості на іншу, на групу чи соціальний клас створювали ілюзію прогресивних змін в системі владних відносин, тому кожний виток розвитку цивілізації давав нове осмислення ролі лідерів у суспільному прогресі.

  Враховуючи той факт, що на всіх історичних етапах розвитку людства   актуальною залишалась проблема побудови ідеальної держави на чолі з досконалим правителем, поняття «лідерство» набуло подальшого поширення в царині політичних наук, де воно, переважно, розглядається як влада або здатність однієї чи кількох осіб, які знаходяться на вершині ієрархічних відносин, примушувати інших членів спільноти до тих чи інших вчинків. Дослідження в галузі політичного лідерства мають значне історичне підґрунтя, починаючи з античності й, практично, до сьогодення. М ислителі різних історичних епох запропонували цілу низку теоретичних схем, типологій та класифікацій лідерів, еліти, лідерства. Таке розмаїття зробило актуальним пошук психологічних чинників, що обумовлюють взаємовідносини керівника і підлеглого, лідера й групи, вождя і натовпу та особливостей їх взаємовпливу, тобто проблема лідерства стає об’єктом досліджень соціально-психологічного спрямування.

  У другій половині ХХ ст. із формуванням демократичних принципів розвитку економічних відносин приходить осмислення того факту, що основним ресурсом сфери економіки та управління є людський потенціал, тому на основі теоретичних здобутків у галузі політичного лідерства з’являється   широке коло досліджень, об’єктом уваги яких є аналіз найбільш оптимальних стратегій побудови відносин у сфері економічного лідерства. У даному контексті лідерство розглядається як своєрідний управлінський статус, соціальна позиція, пов’язана з прийняттям управлінських рішень.

  Як наслідок, найбільш поширеним стає розуміння лідера як найавторитетнішого члена спільноти, особистісний вплив якого дозволяє відігравати суттєву роль у соціальних процесах і ситуаціях, у врегулюванні взаємовідносин у колективі, групі чи суспільстві; це індивід, здатний впливати на інших з метою інтеграції спільної діяльності, спрямованої на
  Просмотров: | Комментариев: 0

  Мелье. Глава XXII


  XXII. ТРЕТЬЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

   

  Перейдем теперь к мнимым видениям и божественным откровениям, на которых наши христопоклонники тоже пытаются основать и утвердить истинность и несомненность своей религии. Чтобы дать правильное и настоящее представление об этих видениях и божественных откровениях, и считаю самым целесообразным следующее общее утверждение: если бы кто-либо в наше время вздумал похвалиться, что ему были такие видения и божественные откровения, и захотел выехать на этом, то таких людей всех без исключения сочли бы за помешанных, за людей, подверженных галлюцинациям, за полоумных фанатиков. Посмотрим, в чем заключались эти мнимые видения и божественные откровения. Бог, говорится в так называемых священных книгах, о которых шла речь выше, явившись в первый раз Аврааму, сказал ему: Пойди из земли твоей (он находился тогда в Халдее), оставь дом отца твоего и иди в страну, которую я укажу тебе¹. Когда Авраам отправился в путь, бог, говорится в [священной] истории, явился ему во второй раз и сказал ему: всю эту страну, где ты теперь находишься, я отдам твоему потомству; и в благодарность за это милостивое обещание Авраам воздвиг ему жертвенник². Через некоторое время бог снова явился ему в видении ночью³;
  Просмотров: | Комментариев: 0

  За что? Знать было за что!


  Александр!

  Вы спрашиваете меня о тех напраслинах в адрес революционных событий, которые случились в России в 20-х годах прошлого столетия. Отвечаю.
  1. Антирелигиозная компания в советское время никогда не « производилась под руководством Ленина».

  2. « Религиозные философы» - это не философы, а всегда закомплексованные своей конфессией богословы. Философское значение и цена им всегда, во всех направлениях, во всём и везде отрицательная. Были люди (Бердяев, С. Булгаков, Карсавин, Франк и им подобные), которые считали себя философами. Впрочем, в России никогда не было самостоятельных и сколь-нибудь значительных в мировом измерении философов. В лучшем случае они (Соловьёв, Юркевич, Гогоцкий, Сковорода, тот же Бердяев) – «философы» богословствующие или вторичные по отношению к философам Европы. Это, во-первых. А во-вторых все они уехали из Советской России добровольно. Просили об этом Ленина и он им помог: выделил корабль, разрешил увезти с собой все свои шмотки, включая драгоценности.

  3. Вот, « расстрелы невинных людей»… Что было, то было.
  Просмотров: | Комментариев: 1

  Мелье. Глава XIX


  Я говорил также, что мнимые чудеса, о которых рассказывается в мнимых святых книгах, не согласуются с представлением о величии, мудрости и справедливости существа бесконечно совершенного и следовательно сами по себе невероятны. Поясню это нижеследующим рассуждением. Величие, благость, мудрость и справедливость существа, предполагаемого бесконечно совершенным, можно

   

  ¹ 4-я сессия.    /79/   

   

  представить себе только таким образом, чтобы они соответствовали всем этим божественным совершенствам. Спрашивается: соответствует ли например высшей благости, высшей мудрости и высшей справедливости, что божеству угодны жестокие и кровавые жертвоприношения, что оно питается мясом и кровью жертвы? Соответствует ли этим совершенствам возмутительно пристрастное отношение к отдельным лицам и народам?
  Просмотров: | Комментариев: 0

  Мелье - Глава XVII


  XVII

  Но посмотрим, не заключают ли эти книги, считающиеся святыми и божественными, в себе самих некоторый отпечаток божества, например ученость, науку, святость или другое совершенство, присущее только богу. Посмотрим также, согласуются ли сообщаемые в них мнимые чудеса полностью с тем, как мы должны себе представлять величие, благость, справедливость и премудрость всемогущего бога. Ибо нельзя поверить, чтобы книги, составленные действительно по божественному указанию или вдохновению, не содержали в себе самое совершенное знание, мудрость и ученость; во всяком случае нельзя поверить, что в них встречаются те же ошибки, заблуждения и обман, которые обычно находят в других книгах, будь то по небрежности, невежественности или неспособности их авторов.

  Равным образом нельзя поверить, чтоб чудеса, о которых говорится в этих книгах, не согласовались полностью с представлением о величии, благости, справедливости и премудрости бога, сотворившего их. Ибо ясно и очевидно, что нельзя приписывать бесконечно совершенному существу нечто, не согласующееся с высшим совершенством его природы и воли. А между тем ясно и очевидно, что эти якобы святые и священные книги не заключают в себе никаких признаков учености, науки, мудрости, святости, ни другого совершен-    /64/    ства, о которых можно было бы сказать, что они исходят только от бога.
  Просмотров: | Комментариев: 0

  Мелье.Глава XXII

  XIX

  Я говорил также, что мнимые чудеса, о которых рассказывается в мнимых святых книгах, не согласуются с представлением о величии, мудрости и справедливости существа бесконечно совершенного и следовательно сами по себе невероятны. Поясню это нижеследующим рассуждением. Величие, благость, мудрость и справедливость существа, предполагаемого бесконечно совершенным, можно

   

  ¹ 4-я сессия.    /79/   

   

  представить себе только таким образом, чтобы они соответствовали всем этим божественным совершенствам. Спрашивается: соответствует ли например высшей благости, высшей мудрости и высшей справедливости, что божеству угодны жестокие и кровавые жертвоприношения, что оно питается мясом и кровью жертвы? Соответствует ли этим совершенствам возмутительно пристрастное отношение к отдельным лицам и народам? Совместимо ли с этими божественными совершенствами
  Просмотров: | Комментариев: 0

  Мелье. Текст-01.

  MÉMOIRES

  DES PENSÉES ET DES SENTIMENS

  DE

  J.M.***,

  PRÊTRE, CURÉ

  D`ETREPIGNY   ET   DE   BUT

   

  SUR

  UNE PARTIE des abus et des erreurs de   la   conduite   et   du   gouvernement   des   hommes,   ou   l`on voit   des demonstrations   claires   et   évidentes de la   vanité   et de la fausseté de toutes les divinités et de toutes les religions   du   monde   pour   être   adressées à ses paroissiens après sa mort, et pour leur servir de   temoignage de   vérité   à   eux   et   à   tous   leurs   semblables.

  In testimonium illis   et   gentibus

  Matth.   10 : 18

   


  З А П И С И

  М Ы С Л Е Й   И   М Н Е Н И Й

  Ж .М***,

  СВЯЩЕННИКА,

  КЮРЕ   ИЗ   ЭТРЕПИНЬИ   И   БЮ

  О

  НЕКОТОРЫ X ошибках и заблуждениях в поведении людей и управлении ими, где даны ясные и очевидные доказательства призрачности и ложности всех божеств и всех религий мира. Записи должны быть переданы после смерти автора его прихожанам и служить им и всем подобным им свидетельством истины.

  Для свидетельства перед ними и язычниками. Мтф. 10 : 18


  Просмотров: | Комментариев: 0

  Мелье и его "Завещание".


  L E

  T E S T A M E N T

   

  DE CURÉ D'ÉTREPIGNY ET DE BUT

   

  ЖАH МЕЛЬЕ

  З А В Е Щ А Н И Е

  Перевод

  с французского

  о г и з

  Государственное Анmuрелигиозное Издательcmвo

  Моcквa 1937

  Книга дает впервые на русском языке полный перевод классического произведения революционного атеиста и утопического коммуниста начала XVIII в. Мелье. Критика религии соединяется у автора с критикой общественного строя феодальной   Европы.

   

   

  МЕЛЬЕ  и его «Завещание

  Жан Мелье и его «Завещание» заслуживают почетного места в истории материализма, атеизма и социализма. О французском материализме Энгельс писал в 1874 г.: «Всего проще было бы позаботиться, чтобы среди рабочих была распространена в громадном количестве блестящая французская материалистическая литература XVIII в., — та литература, которая, со стороны формы и удержания, представляет собою до сих пор величайшее создание французского гения, которая, по своему содержанию, принимая во внимание тогдашнее состояние науки, и теперь еще стоит на недосягаемой высоте».

  Просмотров: | Комментариев: 0