Календарь

«    Апрель 2010    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930   Популярное

» Материалы за 23.04.2010

  Онтологія - філософське вчення про Буття

  Онтологія.

  1.З авторської Програми курсу філософії: 1

  2.Історико-філософський вступ. 2

  3.Проблеми доказовості та завершеності в системі філософії. 4

  3.а. Філософські системи та філософські теми (проблеми) 4

  3.б. Теорема Геделя. 5

  3.в. З чого розпочинати філософію?. 5

  3.г. Буття як відправний пункт філософствування. 6

  4.Онтологія як наука про Буття. 7

  5 Буття - категорія і реальність, зміст та функції. 8

  5.а. Буття - філософська категорія. 8

  5.б.  Логічні характеристики Буття. 8

  6. “Абсурдність” Буття. 9

  7.Буття і Ніщо. 9

  8. “Рух” категорій від Буття до реальної дійсності. 10

  9._Складові Буття: Матерія і Дух. 11

  9.а. Логічне місце Матерії та Духу в Бутті 11

  9.б.  Матерія як філософська категорія. 11

  9.в. Дух як філософська категорія. 12

  10. Матеріалізм та ідеалізм. 13

  10.a. Матеріалізм і матеріалісти. 13

  10.б. Ідеалізм та ідеалісти. 14

  10.в. Онтологічний дуалізм.. 15

  11. Схема “Руху” категорій в світогляді Гегеля. 16

  В посткласичний період філософська категорія Буття набула сугубо суб’єктивного бачення майже у кожного автора нової філософської системи. Категорію Буття здебільшого ототожнюють зі змістом категорії існування, чи смислу. Мовляв, якощо в чомусь є смисл, то в ньому і є буття; а якщо немає смислу, то немає і буття. Окремі філософи доходять до того, що починають твердити, що в світі можуть існувати речі і процеси, які… позбавлені буття. Виходить, що щось може й існувати, але воно не існує. Так, в одному з сучасних українських підручників по філософії читаємо: «В сучасній філософії, зокрема в екзистенціалізмі, буття визначають через суще. Під сущим філософи розуміють «оформлене», «обмежене», «визначене» буття, все те, що можна помислити в предметній формі. Річ, людина, атом, вітер, почуття, поняття — це суще, яке може мати буття або небуття. Виходячи з цих засад, можна розглянути існуючі концепції буття».(Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. Філософія. Підручник.  Київ. Академвидав. 2007. Розділ 3: «Проблема буття у філософії»). Отже, в тій чи іншій речі, процесі: є суще – є буття; немає сущого – немає Буття. (В дужках зауважимо, що категорії: «Буття», Існування», «Сущого» - це різні за змістом і за функцією філософські категорії)

  Ескізно розглянувши різноманітні тлумачення категорії буття, перейдемо до викладу змісту самої Онтології.

  Просмотров: | Комментариев: 0

  Экзамены/зачёты по философии

  Перелік питань,

  що їх пропонується  студентам другого курсу груп ДА та КА

  факультету ІПСА   НТУУ -  «Київський політехнічний інститут»

  для атестації з курсу «Філософія»

  за  2009 – 2010 навчальний рік 

   

  Розділ перший.

  Філософія як світогляд і навчальна дисципліна.

  01.Світогляд як одна з найважливіших ознак і особливостей людини.

       Структура світоглядного бачення.

  02.Ідеї та ідеали і їх роль в світогляді.

  03.Смисложиттєві світоглядні ідеали.

  04.Функції світогляду.

  05.Основні етапи еволюції світогляду.

  06.Філософія як світогляд і форма суспільної свідомості.

  07.Зміст, розділи та мета вивчення курсу філософії.

  08.Розмаїтість філософської думки та змістовні підстави для її класифікації.

  09.Філософія в системі типу культури. Китайська філософія.

  10.Філософія в системі типу культури. Індійська філософія.

  11. Філософія в системі типу культури Антична філософія.

   

  Розділ другий.

  Філософія в історії і в системі типу культури

  Просмотров: | Комментариев: 0

  Снисхождение к убийце

  МИХАИЛ ЧУЛАКИ

  СНИСХОЖДЕНИЕ К УБИЙЦЕ

   

   На днях в Петербурге на Петроградской стороне произошел ужасный пожар. Выгорел старый дом, в котором, оказывается, перекрытия были деревянными, а потому огонь невозможно было остановить, пока на пути ему попадалась пища — идеально сухие балки. Погибло семь человек. В подобных статистиках никогда не фигурируют домашние животные, собаки и кошки прежде всего. Сколько их жило в доме? Сколько погибло?
       И сколько в старом Петербурге таких домов, которые могут сделаться легкой добычей огня?!
       Спасшиеся жители остались без крова и имущества, их теперь обещают расселить — за счет города, за счет очередников, за счет налогоплательщиков.
       Бедствие произошло из-за некоего пьяного подонка, как сказано, безработного 26 лет, который уже год проживал в доме у своей “невесты”. Видимо, за этот год он уже многим успел досадить и некоторые не умели скрыть своего отношения к данному экземпляру рода человеческого. Пили и шумели в квартире безработного и его невесты и в роковую ночь. Снова соседи стучали и просили веселиться потише. Вспомнились старые обиды, наслоились новые, кровь ударила в голову — и наш герой, как рассказывают свидетели, пригрозил досаждавшей ему соседке: “Живой отсюда не выйдешь!” Как сказал, так и сделал: подпалил ей дверь, чтобы не могла выбраться из квартиры, старая ведьма!
       Результат акции превзошел ожидания: огонь быстро пошел по стенам, добрался, как было сказано, до перекрытий...
       Теперь нашему герою вменена статья, трактующая умышленный поджог. При чем здесь поджог?! Типичное

  Просмотров: | Комментариев: 0

  Программа курса по Философии

   

  Проф. Дулуман Е.К.

   

  ПРОГРАММА

   курса:  "Философия"

  Высшие учебные заведения наряду с подготовкой специалистов высшей квалификации готовят также интеллигентов  высокой духовной культуры. Выпускник вуза -  это человек, который, кроме всего прочего, должен проявить способность к дерзаниям. Он - личность творческая: способен шагнуть за рамки наличных профессиональных знаний и раздвигать их  рамки профессиональности шире, дальше и познать сущность вещей глубже; может принимать принципиально новые технологический решения и нести за них ответственность.

  Кроме высоких профессиональных знаний личность интеллигента формируют глубокие гуманитарные знания, сердцевиной которых выступают знания мировоззренческие, то есть система обобщающих взглядов на  мир (на природу, общество и человека) и своё место в нём. Именно мировоззрение является духовной основой личности человека, источником субъективных мотивов его деятельности и высшим уровнем его духовной жизни. А поэтому философия, будучи мировоззренческой формой общественного сознания, в большей мере, нежели какая бы то ни была другая учебная дисциплина, способствует формированию мировоззрения интеллигента. Она, философия, разрешает рационально по методологии и научно по содержанию разобраться с сущностью мировоззрения и со своими личными мировоззренческими проблемами.

  Весь цикл преподавания и изучения философских дисциплин (Истории философии, самой Философии. Этики, Эстетики, Религиоведения, Философии права и т.п.) в высшем учебном заведении должен стать важнейшим фактором формирования мировоззрения интеллигента. При этом надо тщательно и постоянно учитывать, что мировоззрение - как и личность! - каждого отдельного человека ( в том числе - и  личность интеллигента) неповторимы. Мировоззрение - это и есть личность человека, её духовная уникальность. Вот почему преподавание и изучение философии в высшем учебном заведении не должно навязывать студенту определённое (марксистский или антимарксистский, религиозный или атеистический, материалистический или идеалистический, рациональный или мистический, "восточный" или "западный)  мировоззрение, но предоставить ему, студенту, возможность самому избирать себе по своим собственным вкусам и для своей собственной судьбы наилучшее для своих собственных вкусов и для своей собственной судьбы то или иное решение мировоззренческих проблем.

  В высших учебных заведениях философия преподаётся и изучается как наука о мировоззрении и в то же время как тип решения мировоззренческих вопросов. Не зависимо от избранных студентом мировоззренческих позиций и ориентиров, он, студент, должен овладеть базовой системой философских знаний и основными направлениями решения ею, философиею, тех или иных мировоззренческих проблем. Перечень философских тем, составных проблем указанных тем  и приближённое направление их освещения излагаются в предлагаемой Программе. По всем темам настощего курса курса Философии предложены компьютерные Тесты  для самоподготовки студентов,  промежуточных та заключительной аттестации студенческих знаний.

  Просмотров: | Комментариев: 1