Календарь

«    Май 2010    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31   Популярное

» Материалы за 18.05.2010

  Метафизика и диалектика. Черновик

  Розглянувши в попередньому розілі курсу проблему гносеології, ми вже знаємо, що свідомість людини – це вища форма відображення дійсності; що задяки такому відображення в нашій свідомості утворюються уявлення та поняття, перш за все, про оточуючий світ; що завдяки практиці ми первіряємо достовірність наших уявлень та понять; що, нарешті, завдяки мові наші знання про світ угагальнюються на суспільному рівні, передаються наступним поколінням і таким чином накопичуються в скарбниці загальнолюдських знань. Знаючи все це, ми можемо перейти до розгляду того, якими ж тактичними, ідеологічними, будемо називати їх - методологічними методами відбувається пізнання нами світу, надбання знань.

  Зазначимо, що вихідним і первинним в процесі пізнання є зовнішній світ, - той світ, що оточує нас; той світ, в якому ми живемо. Оскільки ми саме його пізнаємо, то звернемо увагу на особливості цього світу, як об’єкту нашого пізнання. Перш за все світ оточуючого нас середовища постає перед нашою свідомістю в двоїстому образі: він постійно змінюється і одноразово з цим постійно перебуває усталеним. Небесні світила постійно з’являються на тому ж самому місці і в той же час постійно вночі чи вдень з’являються , а також в ночі чи в день постійно зникають. Річка постійно тече й постійно змінює воду. Стадо оленів постійно існує і постійно оновлюється новим складом оленів. Ми можемо сказати, що в світі немає нічого постійного, але в ньому також нікуди не знакає певна постійність. Звідсіль пізнати дійсність можна лише одноразово в його змінності і одноразово в його постійності.

  Тепер звернему вагу на свідомість. Свідомість є, з одного боку, вищим відображенням дійсності, а з другого – продуктом людського мозку і людської психології як вищого рівня еволюції біологічного світу. Як біологічний єлемент мозок/психологія/свідомість не додаток до органічної природі людини, а її          закономірний еволюційний продукт, що став одним з чинників боротьбі за виживання. Роль людського мозку/свідомості еволюційно виправдано лише в тій мірі, в якій він допомогає людини в боротьбі за своє виживання/існування. Завдяки свідомості людина у порівнянні з усіма іншими представниками  тваринного світу краще орієнтується в оточуючій дійсності, має можливість ширше, скоріше і міцніше зафіксувати в пам’яті важливі з її оточення предмети, фактори і процесси, а тому і з більшою достовріністюта ефективністю для себе діяти в своєму середовищі.

  До чого це я веду? А до того, що людина докорінно зацікавлена достовірно  знати  про все в совєму середовищі. Бо лише наявність у неї таких достовірних знань сприятиме їй в боротьбі за існування і виживання, або як висловювався Чарльза Дарвин в «struggle for life» - в «боротьбі за існування».

  Звідсіль, для успішної боротьбі за існування, за виживання, за розвиток і утвердження в світі жорстокої міжвидової, а потім і в середовищі свого виду, боротьби людині конче, конче і конче потрібно знати світ  свого оточення, світ ейкумени, світ всієї планети свого мешкання, світ Сонячної системи, світ цілого Всесвіту. З еволюційної точки зору свідомість людини   корисна людині  на стільки і лише на стільки, наскільки вона спроможна надати правдиве відображення світу. А для цього свідомість людина  повинна бути здатною відображувати світ в його змінюваності і одноразово з цим в його постійності. З педагогічних міркувань, забігаючи дещо вперед,  скажемо, що здатність свідомості відображувати предмети, явища і процесси постійного характеру з боку свідомості забеспечується методами метафізичного дослідження, а  предмети, явища і процеси в їх змінюванності – методами діалектичного  дослідження.

  Просмотров: | Комментариев: 0

  Диалектика и м етафизика. Материал к лекции

  .

  Диалектика и метафизика.

  (Материал к лекции)

      СОДЕРЖАНИЕ:   

  1)Объективные причины диалектического понимания мира.  

  2)Законы диалектики и категории.  

   

   

   

        1.   Постоянно развивающаяся борьба старого и нового,   противоположного и противоречивого,   возникающего и исчезающего приводит мир к новым структурам.    Сама эта борьба объективно предполагает необходимость диалектики  -     научной теории развития,   метода познания природы,   общества и мышления.  

        Диалектика как термин используется в смысле отражение всеобщих законов движения и развития объективной действительности.  

           Диалектика как понятие употребляется в трёх значениях:   

  1)Под диалектикой понимается совокупность объективных закономерностей , 

  процессов,   действующих в мире независимо от сознания человека.    Это  -     диалектика природы,   диалектика общества,   диалектика мышления,   взятая как объективная сторона мыслительного процесса.    Это объективная диалектика.  

  2)Субъективная диалектика,   диалектическое мышление.    Она представляет собой отражение объективной диалектики в сознании.  

  3)Философское учение о диалектике или теория диалектики.    Выступает как отражение отражения.    Называется учением о диалектике,   теорией  диалектики.  

            Диалектика может быть материалистической и идеалистической.    Мы рассматриваем материалистическую диалектику.    Материалистическая диалектика представляется в виде целостной системы,   в которой каждый закон,   каждая категория занимают строго определённое место и находятся во взаимосвязи с другими законами и категориями.    Знание такой системы позволяет наиболее полно раскрыть содержание всеобщих свойств и связей действительности,   всеобщих форм бытия,   диалектических закономерностей движения и развития.    

  Просмотров: | Комментариев: 0

  Метафизикак как учение о Бытии. Англ.

  Метафізика як вчення про Буття

  ( Catholic Encyclopedia. Metaphysics.)

  Metaphysics is that portion of philosophy which treats of the most general and fundamental principles underlying all reality and all knowledge.

  The name

  The word metaphysics is formed from the Greek meta ta phusika, a title which, about the year A.D. 70, was related by Andronicus of Rhodes to that collection of Aristotelean treatises which since then goes by the name of the "Metaphysics". Aristotle himself had referred to that portion of philosophy as "the theological science" (theologikê), because it culminated in the consideration of the nature of God, and as "first philosophy" (prôtê philosophia), both because it considered the first causes of things, and because, in his estimation, it is first in importance. The editor, however, overlooked both these titles, and, because he believed that that part of the Aristotelean corpus came naturally after the physical treatises, he entitled it "after the physics". This is the historical origin of the term. However, once the name was given, the commentators sought to find intrinsic reasons for its appropriateness. For instance, it was understood to mean "the science of the world beyond nature", that is, the science of the immaterial. Again, it was understood to refer to the chronological or pedagogical order among our philosophical studies, so that the "metaphysical sciences would mean, those which we study after having mastered the sciences which deal with the physical world" (St. Thomas, "In Lib, Boeth. de Trin.", V, 1). In the widespread, though erroneous, use of the term in current popular literature, there is a remnant of the notion that metaphysical means ultraphysical: thus, "metaphysical healing" means healing by means of remedies which are not physical.

  Definition

  The term metaphysics, as used by one school of philosophers, is narrowed down to mean the science of mental phenomena and of the laws of mind, In this sense, it is employed, for instance, by Hamilton ("Lectures on Metaph.", Lect. VII) as synonymous with psychology. Hamilton holds that
  Просмотров: | Комментариев: 0

  Диалектика и синергетика

  ДИАЛЕКТИКА И СИНЕРГЕТИКА – ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ
  И ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО

  Современный этап науки характеризуется парадигмальными сдвигами, существенным моментом которых является проблема соотношения диалектики и синергетики. Этот вопрос актуален в нескольких аспектах. Во-первых, с возникновением и развитием синергетики ряд ученых перенесли методологическую роль с диалектики на синергетику. Во-вторых, другие отечественные исследователи, как и некоторые западные, стали подвергать сомнению саму методологическую роль диалектики. В-третьих, ученые, отстаивающие прежние позиции диалектики в науке, пытаются найти в синергетике подтверждение, углубление и конкретизацию некоторых положений диалектики. В-четвертых, отдельные ученые, по-видимому, совсем не связывают эти два научных направления.

  В нашей работе обосновывается еще один подход, согласно которому диалектика и синергетика являются двумя взаимосвязанными ветвями единой методологии. Данная точка зрения близка третьей, однако имеет и достаточно существенное отличие, сближающее ее частично со второй. Основанием этой позиции являются развиваемая нами концепция самоорганизации и ее применение к науке как самоорганизующейся системе [1, 2]. Мы в значительной степени согласны с мнением Л.Ф. Матюшонка, который пишет, что сравнение категориального аппарата “старой” диалектики и общих понятий синергетики приводит к выводу о том, что в рамках синергетики складывается своеобразная форма стихийной диалектики, нуждающаяся в тщательном рассмотрении через развитую систему “забываемой” диалектики [3].

  В данной статье мы проведем сопоставление диалектики и синергетики лишь в наиболее существенных аспектах:

  1. Объектом диалектики и синергетики является весь мир во всех его проявлениях.

  2. Предметом диалектики служат всеобщие законы мироздания так же, как предметом синергетики – законы самоорганизации мира.

  3. Диалектика и синергетика рассматривают мир как единое целое, как самоорганизующуюся систему. Единство мира отражено в диалектике в принципе “единство в многообразии”, т.е. в субстанциональной организации материи. В диалектике субстанция выступает основой внутреннего единства и взаимодействия составляющих целое частей. Субстанция, как причина самой себя, является интегральным имманентным качеством целого. Лежащая в основе взаимодействия всех его сторон, она есть “имманентная причинность”, “субъект” взаимодействия. Известно высказывание Ф. Энгельса по этому поводу: “Спинозовское: субстанция есть causa sui – прекрасно выражает взаимодействие...” [4]. Согласно диалектике, с исследования взаимодействия начинается и заканчивается познание.

  Поэтому исходной единицей и категорией анализа в нашем исследовании служило понятие взаимодействия, так как оно

  Просмотров: | Комментариев: 0

  Диалектика и метафизика общественной жизни

  Проф. Новиков Б.В. –

  завкафедрой философии НТУУ - КПИ

  Диалектика и метафизика

  собственности и власти

  в измерениях гуманизма и антигуманизма

   

      СОДЕРЖАНИЕ:


  1. Демократия не подпускает к печати 1

  2.Недеформировання форма собственности – непременная предпосылка свободы, равенства и братства. 1

  3.В чем суть советской системы? 2

  3а.Процесс становления советской системы. 2

  3б.Эффективность советской системы. 3

  3в.Миф об осталости советского сельского хозяйства 4

  3г.О монополии внешней торговли в СССР. 5

  4.Почему средства были у ТОЙ России и нет у ЭТОЙ? 6

  5.Демографический геноцид  русских и украинцев 6

  6.Специфика советской общественной собственности. 7

  7.Польская трагедия в Катыне. 7

  8.Особенности советской элиты 10

  9.Обобществленная государственная собственность. 11

  10.Что было раньше, что имеем сейчас. 15

  11.Феномен власти. 17

  12.Читал? Или – не читал?.. Прочитай обязательно! 18

  13.Власть как профессия. 20

  14.Либо действительный гуманизм,  либо, - Апокалипсис! 26

  15.Почему и отчего мы стали лишними в своей земле? 28

   

   

   

  1. Демократия не подпускает к печати.

  Мне уже не раз и не два доводилось говорить об этом публично, выступая на страницах преимущественно коммунистической печати (на другие страницы очень трудно попасть: демократия…) однако же, думается, го­ворить об этом следует вновь и вновь; зажав свою профессиональную и человеческую гордость в кулак, надобно идти вновь и вновь на поклон к главным редакторам этих самых коммунистических, красных, розовых, даже с прожилками, изданий (как показывает опыт, такая должность – еще вовсе не гарантия, что умный, что честный, что мужественный, что коммунист...), дабы не сделать впоследствии СКРЕЩЕННЫЕ ГРАБЛИ нашим главным партийным символом. Вместо серпа с молотом и пятиконечной звездочкой.

   

  2.Недеформировання форма собственности – непременная предпосылка свободы, равенства и братства.

  Форма собственности на средства производства только в том случае исключит наличие объективных оснований для возможности безвозмездного (насильственного) присвоения чужого живого труда, возможности редуци­рования личности к функции, человека – к рабочей силе, а последней – к товару среди товаров, к статусу ПРОЛЕТАРИЯ, если она осуществляется в режиме безупречного, недеформированного диалектического взаимодей­ствия ВСЕХ субъектов (единиц) собственности: одного, многих, всех.

  Лишь, повторяю, недеформированное взаимодействие индивидуальной (один), "единичной"; коллективной (много), "общей"; и общенародной (все), «всеобщей» форм собственности. Форм не окостеневших, не абсолютизированных, не противопоставленных, а посему – деформирующих их целостное взаимодействие, нарушающих их нормальное, диалектическое взаимопроникновение, взаимоопосредование, взаимоперелив, взаимообусловливание. Именно и исключительно свободное движение по "капил­лярам" единой социальной "сосудистой системы", пронизывающей и питающей весь общественный организм – непреложное и непременное условие обес­печения жизнеобразующих, фундаментных, базисных предпосылок для тех самых равенства, братства, свободы: коммунизма, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ГУМА­НИЗМА, на алтарь борьбы за которые человечеством в лице его наиболее достойных дочерей и сыновей принесены, приносятся и ещё будут принесены столь великие и величественные жертвы и явлены, являются и еще будут являться образцы такого героизма.

  Как его, – теоретический марксизм, – в частности, «наследовали» нотариально заверенные «марксисты-экономисты», вы поймете из нижеприведенного фрагмента.

  Просмотров: | Комментариев: 0