Календарь

«    Октябрь 2007    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031   Популярное

» Материалы за 10.10.2007

  Філософська пропедевтика. Розділ І.

  ФІЛОСОФСЬКА ПРОПЕДЕВТИКА
  (Курс лекцій)
  Всякоє нинє отложім
  житєйскоє попєчєніє.
  (З Літургії Іоанна Златоуста)

  Розділ 1.
  ФІЛОСОФІЯ І СВІТОГЛЯД
  План лекції:
  1.1. Поняття про філософську пропедевтику.
  1.2. Світогляд як одна з найважливіших ознак і особливостей людини
  1.3. Структура світоглядного бачення.
  1.4. Смисложиттєві ідеали у світогляді.
  1.5. Основні етапи еволюції світогляду.
  1.6. Функції світогляду.
  1.7. Філософія як тип світогляду і форма суспільної свідомості
  1.8. Визначення поняття "Філософія".
  1.9. Зміст і мета вивчення курсу філософії.
  Примітки
  Питання для закріплення теми та атестації.

  Ключові слова: Філософія. Пропедевтика. Homo sapiens. Світогляд.
  Ідеал, ідеали. Смисложиттєві ідеали. Наївний реалізм.
  Міфологія. Релігія. Здоровий глузд. Науковий світогляд.
  Keywords: Philosophy. Propedevtica. Homo sapiens. Worldoutlook (Weltanshaung). Ideal. Meaning of the Life. Common Sense. Mythology. Religion. Sсіеntіfіс Worldoutlook.
  Просмотров: | Комментариев: 0

  Філософська пропедевтика. Розділ 2.

  Тема 2.
  ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ І ТИПИ ФІЛОСОФІЇ

  План
  ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ І ТИПИ ФІЛОСОФІЇ 36
  1. Розмаїтість філософської думки і підстави її класифікації. 36
  2. Проблеми співвідношення духу і матерії у філософії. 38
  3. Методологічні підходи до осягнення світу. 39
  4. Засоби світоглядного осягнення світу. 42
  5. Ідея Бога у філософії. 43
  6. Кількість глибинних основ світу. 46


  Ключові слова: Матеріалізм, Ідеалізм; Діалектика, Метафізика; Раціоналізм, Сенсуалізм, Інтуїтивізм, Ірраціоналізм; Теологія (Богослов'я), Теїзм, Деїзм, Пантеїзм, Атеїзм; Монізм, Дуалізм, Плюралізм.
  Keyword: Philosophy. History of Philosophy. Materrialism. Idealism. Dialectics. Metaphysics. Rationalism. Sensualism. Intuition. Irrationalism. Theology. Theism. Deism. Pantheism. Atheism. Monism. Dualism. Pluralism..
  Просмотров: | Комментариев: 0

  Філософська пропедевтика. Розділ 3.

  Філософія в системі типу культури.

  План лекції:
  1.Філософія в системі типу культури.
  2.Індійська філософія.
  3.Китайська філософія.
  4.1. Антична філософія як початок і джерело європейської
  філософської думки:
  а. "Антична філософія" - зміст назви, історичні рамки існування;
  б. Процес відриву античної філософії від релігійного світогляду.
  4.2. Специфіка античної філософії і її місце в культурі
  європейських народів:
  а. Взаємини зі світоглядом релігійним;
  б. Широта філософської проблематики;
  в. Значення для європейської філософської думки.
  Просмотров: | Комментариев: 0

  Темы рефератов по философии

  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

  з курсу філософії

  для студентів І-го курсу Теплоенергетичного факультету НТУУ-КПІ

   

  І. Філософська пропедевтика.

  .

  « Жизнь подобна игрищам:

  некоторые приходят на них соревноваться,

  некоторые торговать, а самые счастливые – смотреть .

  Т ак и в жизни : некоторые, подобные рабам,

  рождаются жадными к славе и наживе,

  между тем как философы - к одной   только истине ».

  (Пифагор)

  " Образованный народ без метафизики - нечто вроде храма,
  в общем-то, разнообразно украшенного, но без святыни
  ".
  Г. Гегель))

   

  « Нинє отложім всякоє житейскоє попеченіє»

  З літургії Іоанна Златоуста

  Просмотров: | Комментариев: 0

  Философская пропедевтика ч.II

  ФИЛОСОФСКАЯ    ПРОПЕДЕВТИКА

  ( Курс лекций

  для студентов НТУУ – «Киевский политехнический институт» )

   

  « Жизнь подобна игрищам:

  некоторые приходят на них соревноваться,

  некоторые торговать, а самые счастливые – смотреть .

  Т ак и в жизни : некоторые, подобные рабам,

  рождаются жадными к славе и наживе,

  между тем как философы - к одной   только истине ».

  Пифагор

   

  " Образованный народ без метафизики - нечто вроде храма,
  в общем-то, разнообразно украшенного, но без святыни
  ".
  Г. Гегель

   

  « Всякое ныне отложим

  житейское попечение »

  Из Литургии Иоанна Златоуста

   

  Глава    1.

   

  ФИЛОСОФИЯ   И   МИРОВОЗЗРЕНИЕ

         План лекции:

  1.1. Понятие о философской пропедевтике.                           

  1.2. Мировоззрение   как один из важнейших признаков и особенностей человека        

  1.3. Структура мировоззренческого видения.                        

  1.4. Смысложизненные идеалы в мировоззрении.

  ((Мировоззрение индивидуальное и общественное))                  

  1.5. Основные этапы эволюции мировоззрения.                      

  1.6. Функции мировоззрения.

    ((Мировоззрение индивидуальное и общественное))  

  1.7. Философия как тип мировоззрения и форма общественного сознания

  1.8. Определение понятия "Философия".                                

  1.9. Содержание и цель изучения курса философии.  

   Примечания                                                      

  Вопросы для закрепления темы и аттестации:             

   

  Ключевые слова : Философия. Пропедевтика. Homo sapiens. Мировоззрение.

                               Идеал, идеалы. Смысложизненные идеалы. Наивный реализм.

                               Мифология. Религия. Здравый смысл. Научное мировоззрение.

   

  Keywords : Philosophy.   Propedevtica. Homo sapiens. Worldoutlook (Weltanshaung)                                 

                   Ideal. Meaning of the Life. Common Sense. Mythology. Religion. Sci е ntific

                        

  Просмотров: | Комментариев: 0

  Философская пропедевтика ч.III

  Тема  3.

   Философия в системе типа культуры.

   

        План лекции:

  1. Философия в системе типа культуры.

  2. Индийская философия.

  2.   2.   Китайская философия.

  4.1. Античная философия как начало   и источник   европейской   философской   мысли:

  а. "Античная философия" - содержание названия, исторические   рамки существования;

  б. Процесс отрыва античной философии от   религиозного мировоззрения.

  4.2. Специфика античной философии и ее место в культуре   европейских народов:

  а. Взаимоотношения с мировоззрением религиозным;

  б. Широта философской проблематики;

  в. Значение   для   европейской    философской мысли.

  [ 4.3. Древнегреческие гиликийцы:

  а. Происхождение названия и главная   проблема гиликийцев;

  б. Представители гиликийцев;

  в. Их учение о "Стихиях".

  4.4. Пифагор, пифагорейский союз и пифагорейство.

  4.5. Диалектика и метафизика в античной философии:

  а. Гераклит -   крупнейший диалектик античности;

  б. Метафизика школы элеатов.

  4.6. Античный   материализм и идеализм:

  а. Материалистические взгляды   Демокрита и его последователей;

  б.   Идеалистические взгляды Платона и его последователей.

  4.7. Гносеология античной философии:

  а. Сенсуалистические взгляды Протагора;

  б. Демокрит об ейдосах и качествах первичных и вторичных;

  в. Учение Платона об анамнезисе.

  4.8. Аристотель - самый выдающийся   философ античности:

  а. Жизненный путь и творчество   Аристотеля;

  б. Вклад Аристотеля в развитие философских и научных знаний.

  4.9. Античный атеизм:

  а. Античные философы   - борцы против   религии толпы;

  б. Античные философы о происхождении религии;

  в. Критика идеи бога в античной философии.

  4.10. Стоицизм:

  а. Стоицизм   как первая система философских знаний;

  б. Влияние стоицизма на мировоззрение христианства.

  4.11. Вульгарная философия греко-римского мира;

  а. Понятие    вульгарной    философии;

  б. Неопифагорейство Аполлония Тианского;

  в. Неоплатонизм Филона   Александрийского и его влияние на формирование христианских   верований. ]

  4.12. Конец    истории   античной   философии:

  Просмотров: | Комментариев: 0