Календарь

«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   Популярное

» » Філософська пропедевтика. Розділ 3.

  Філософська пропедевтика. Розділ 3.

  5-11-2006 19:30 - duluman - Философия | Просмотров:


  Філософія в системі типу культури

  План лекції:
  1.Філософія в системі типу культури.
  2.Індійська філософія.
  3.Китайська філософія.
  4.1. Антична філософія як початок і джерело європейської філософської думки:
  а. "Антична філософія" - зміст назви, історичні рамки існування;
  б. Процес відриву античної філософії від релігійного світогляду.
  4.2. Специфіка античної філософії і її місце в культурі європейських народів:
  а. Взаємини зі світоглядом релігійним;
  б. Широта філософської проблематики;
  в. Значення для європейської філософської думки.
  4.3. Давньогрецькі гілікійці:
  а. Походження назви і головна проблема гілікійців;
  б. Представники гілікійців;
  в. Їхнє вчення про "Стихії".
  4.4. Піфагор, піфагорейський союз і піфагорейство.
  4.5. Діалектика і метафізика в античній філософії:
  а. Геракліт - найвидатніший діалектик античності;
  б. Метафізика школи елейців.
  4.6. Античний матеріалізм і ідеалізм:
  а. Матеріалістичні погляди Демокріта і його послідовників;
  б. Ідеалістичні погляди Платона і його послідовників.
  4.7. Гносеологія античної філософії:
  а. Сенсуалістичні погляди Протагора;
  б. Демокріт про ейдоси і якості первинні та вторинні;
  в. Вчення Платона про анамнезіс.
  4.8. Арістотель - найвидатніший філософ античності:
  а. Життєвий шлях і творчість Арістотеля;
  б. Внесок Арістотеля в розвиток філософських і наукових знань.
  4.9. Проблеми Бога в античній філософії
  а. Пантеїстичні та деїстичні ідеї в античній філософії
  б. Античний атеїзм.
  4.10. Стоїцизм:
  а. Стоїцизм як перша система філософських знань;
  б. Вплив стоїцизму на світогляд християнства.
  4.11. Вульгарна філософія греко-римського світу:
  а. Поняття вульгарної філософії;
  б. Неопіфагорейство Апологія Тіанського;
  в. Неоплатонізм Філона Олександрійського і його вплив на формування християнських вірувань.
  4.12. Кінець історії античної філософії:
  а.Вичерпаність і внутрішня логіка припинення існування античної філософії
  б. Роль християнства в знищенні античної філософії.


  1. Філософія в системі типу культури.

  а. Ми вже говорили про особливості зв'язку світогляду з культурою і знаємо, що всі явища культурного життя виростають на ґрунті світогляду. Ще більше значення, чим просто світогляд, займає в культурі філософія, як система теоретичних і усвідомлених (продуманих, проаналізованих) елементів світогляду. Філософія є теоретичним фундаментом культури й у той же самий час - її, культури, найвищим усвідомленим вираженням. Не випадково Гегель, а за ним і Карл Маркс називали філософію "квіткою культури нації". Філософія, звичайно, входить до складу культури, сама є елементом культури, але в той же час виконує в ній, у культурі, роль дріжджів, що своїм шумуванням підготовляють з тіста національних духовних елементів придатні для випічки і споживання хліби культури - твору мистецтва, наукові відкриття, моральні кодекси і все інше, що служить духовною стравою людства. Певним типам філософії відповідають і певні типи культури.

  Ми зараз не будемо звертати увагу на типи культури в рамках того чи іншого народу, у рамках тієї чи іншої епохи, хоча саме тут філософія визначає і формує відповідний тип культури. Ми зараз зупинимося на світових типах культури.

  б. У масштабах усього людства чітко розрізняються три типи найбільших культур: індійська, китайська і європейська. Ці три культури історично сформувалися у відносній незалежності одна від одної. Не дивлячись на наступне взаємоспілкування і часткове змішання індійського, далекосхідного і європейського народів, тип їхньої культури до сьогодення зберігає свою неповторну специфіку. Три основні типи культури не змішалися, як не змішується білок і жовток у рамках шкарлупи одного живого яйця.

  Узагальнюючи викладену думку, ми повинні відзначити, що при визначенні специфіки і відмінностей трьох культур приймаються до уваги найбільш значні елементи зазначених культур при абстрагуванні від їхніх загальнолюдських елементів і від незначних елементів взаємовпливу. Формування трьох загальнолюдських типів культури обумовлено мірою відособленності один від одного індійського, китайського і європейського народів. Однак стійкість кожної з зазначених культур була обумовлена саме філософією, що у найбільш чіткій формі зафіксувала, виразила і постійно утримувала тип своєї культури. Філософія названих культур і їхніх народів формувалася цілком самостійно, виростала на своєму власному ґрунті без впливу чи запозичення своїх ідей в інших народів. [1]

  Основною ознакою, що визначає тип філософії, служить специфіка ставлення філософії до релігії. Це - об'єктивно-історичний показник, а не довільно обрана ознака визначення типу філософії. Справа в тім, що появі філософії історично передував світогляд релігійний, релігія. Формування філософії скрізь відбувався шляхом підняття проблем світогляду на теоретичний рівень. Для утвердження своєї самостійності філософія скрізь була змушена, з одного боку, почати з розгляду тих проблем світогляду, що до неї вирішувалися по-релігійному, а з іншого боку - певним чином зреагувати на цей релігійний світогляд. Історичним фактом є те, що в Індії філософська думка, що появилася, продовжила розвивати свій світогляд у формальних і змістовних рамках існуючої до цього релігії. У Китаї філософія формувалася поза формальними і змістовними рамками місцевих релігій, однак сама філософія потім послужила основою формування наступних релігійних типів світогляду. Європейська філософська думка (філософська думка Стародавної Греції) з перших же своїх кроків різко протиставила себе релігійному світогляду. Ми розглянемо три зазначені типи філософії і їхнього місця в культурі народів, що створили ці філософії, в історичному контексті.

  2. Індійська філософія.

  а. На підставі письмових документів ми найдальше в глибину століть можемо простежити виникнення філософії в Індії. Народи і держави Месопотамії і Єгипту не молодші народів і держав Індії. Єгипет і Месопотамія мали змістовну і тривалу історію своїх народів і держав, але вони не створили філософської думки, а тому і практично не зробили якого-небудь будь помітного впливу на загальнолюдську культуру. Ми знаємо Месопотамію і Єгипет тільки історично; вони після свого зникнення не ввійшли в духовну спадщину культури всього людства. Чому? Так тільки тому, що вони не створили своєї філософської думки.

  Індія колись була кінцевим пунктом переселення народів з Європи в Азію в льодовиковий період (3 - 4 тисячоріччя тому назад) і початковим пунктом переселення народів з Азії в Європу перші століття нашої ери. Варто зазначити, що низов'я рік Дунаю, Пруту, Дністра, Дніпра, Дону, Волги, Уралу були своєрідними "прохідними воротами" переселення народів в обидва кінці: з Європи в Азію, а потім з Азії - у Європу.

  У 15 сторіччі до нашої ери в Індію вторглись племена арійців.[2] Змішання культур і релігійних вірувань сторонніх арійців з релігійними віруваннями і культурою місцевого населення привело до утворення якісно нової релігії - ведизму. Зміст цієї релігії зафіксовано і виражено в книгах Веди [3], звідкіль і походить назва релігії. Ведизм надає Ведам значення "Шруті" – святого письма, ознакою божественного походження. Вважається, що Шруті - книги споконвічі (існують вічно і ніким не створювалися), у них викладаються достовірні події, відкриваються людям абсолютні істини.

  До складу Вед входить чотири великих збірники книг, головною серед який є Рігведа (10 книг). У ній зібрані віршовані релігійні гімни світоглядного характеру. У Самаведі зібрані пісні з приводу виконання обрядів ведизму. У Яджурведі - опис жертвоприносин і численних формул заклинання. Ахтирведа розповідає про злих духів і методи захисту від них. Незабаром з'явилися тлумачення на Веди. Ці тлумачення одержали загальну назву - Упанішади. З тлумачення Вед, особливо збірника Рігведи, і бере початок історія індійської філософії. І не тільки початок...

  б. Аж до наших днів Індійська філософія органічно пов'язана з Ведами, вона виходити з текстів Вед, підтверджує свої положення посиланнями на відповідні висловлювання Вед.

  В органічному зв'язку з релігією, з текстами ведичних книг,
  особливо - Рігведи й Упанішад, і полягає особливість
  індійської філософії (отже - і культури) у її порівнянні
  с філософією (отже - і культурою) Китаю і Стародавної Греції.

  в. Як би не показалося дивним нашому європейському розумінню, але крізь призму ведичних текстів індійська філософія, справді, зуміла розглянути всі, без єдиної винятку, кардинальні проблеми світогляду. Задовго до греків філософи індійської школи н'яя ефективно розробляли проблеми логіки і гносеології; школи санкх’я - співвідношення духу і матерії; школа міманса - про місце і значення раціонального пізнання у світогляді... На базі Вед в Індійській філософії сформувалися різні школи і філософські напрямки, що одержали назву ортодоксальних [4]. Головні ортодоксальні школи індійської філософії - це: Міманса, Санкх’я, Йога, Н'яя, Вайшешіка і найбільш правовірна - Веданта.

  Оскільки в Індії відбувалася еволюція і кардинальні зміни в релігії(Ведизм – Брахманізм - Буддизм - Індуїзм), виникали нові священні книги, то останні також ставали джерелом індійської філософії. Серед цих книг особливо варто виділити книгу святого письма брахманізму - "Махабхарата" (битви бхаратів) і її складову частину - "Бхагавадгіта" (Пісня про Бога), складання яких продовжувалося протягом 6 - 2 сторіччя до нашої ери . Індійська філософія користається Махабхаратою нарівні з Ведами.

  Ті філософські школи, що не визнають філософського авторитету Вед, не входять до числа ортодоксальних шкіл Індійської філософії. До неортодоксальних школа індійської філософії відносяться численні школи буддизму, джайнізму, тантризму й інші, котрі знаходяться в опозиції до ведизму-індуїзму. Але їм, неортодоксальним, притаманна специфіка власне індійської філософії і культури. Вони, як і ортодоксальні школи, органічно пов'язані зі світоглядом, на підставі якого формувалися всі автохтонні релігії Індії.

  Окремо треба сказати про індійську філософську школу локаятиків. Вони не визнають філософського авторитету будь-яких священних книг, будь то книги індуїзму, чи буддизму, чи сікхізму, чи тантризму. З позицій європейського матеріалізму філософи школи локаятиків зробили найбільш значний внесок у скарбницю філософської думки. Локаятики прийшли до висновку і переконливо доводять, що світ - матеріальний, складається з першооснов: землі, води, повітря й ефіру; з цієї школи вийшов один із самих видатних індійських атеїстів - Чарвака, засновник школи чарваків. Тут же слід зазначити, що локаятики і чарваки справили значний вплив на духовний світ і філософію Індійської культури.

  Якщо спробувати визначити особливості індійської філософії у відриві від її релігійних коренів, то варто сказати про те, що вона характеризується:

  1. засиллям в ній суб'єктивного ідеалізму - вчення про те,
  що навколишній нас світ є лише продуктом
  нашої свідомості (ілюзією, "плином свідомості")

  2. визнанням релігійного вчення про переселення душ
  відповідно до закону Карми [5]

  3. поглядом на світ , як на Сансару - місце страждань і неволі...

  При цьому не слід забувати, що зазначені особливості індійської філософії формувалися в ній під вирішальним впливом індійських релігії.

  З низки індійських філософів, що вплинули на світову філософську думку, варто назвати Рамакришну (1834 - 1886) і його учня Вівекананду (1869 - 1903), твори яких видавали й у Росії на початку 20 сторіччя. Обидва філософи роз'їжджали по всьому світу, виступали з ідеєю створення єдиної для всіх народів релігії і філософії, виступали проти експлуатації соціальних низів, засуджували традиційне для Індії існування варан і каст [6].

  Широкий відгук світової громадськості знайшла літературна, філософська і богословська діяльність Рабіндраната Тагора - Тхакура - (1861 - 1941), що була просякнута гуманізмом, войовничим антиколоніалізмом, просвітительством. Мохандас Карачанд Ганді (1868 - 1948) від індійського народу одержав назву "Махатма" (Велика Душа). Він став засновником соціально-політичного руху, що у світовій суспільній думці одержав назву "Гандізм"; проповідував моральне самоочищення, призивав до цивільної непокори неблагочестивим правителям (у тих історичних умовах такими "неблагочестивими" в Індії вважалися представники британської влади і їх посіпаки з місцевого індійського населення); виступав за "завзятість до істини", закликав до об'єднання віруючих і невіруючих. Гандізм став головним соціально-ідеологічним фактором у боротьбі народів Індії за ліквідацію колоніальної залежності від Англії.

  г. Після одержання незалежності (1947рік) в Індії розпочала бурхливо розвиватися філософська думка, у якій традиційна філософія змішувалася з різними європейськими філософськими напрямками. Найбільший вплив у цьому плані в Індії здобуває марксизм, різні школи позитивізму й екзистенціалізм. Поруч з цим народи Далекого Сходу і європейської культури ближче знайомляться з філософією і духовною культурою Індії. Пропагандистом органічного об'єднання культур Індії і слов'янських народів стала сім’я Реріхів і їхні послідовники (школа Реріхів). Розмите розуміння індійської культури широко використовується в міжнародному плані Теософією, засновником якої виступила народжена в Єлісаветграді (тепер - Кіровоград) наша землячка Софія Блаватська (1831 - 1891). Індійська філософія вплинула на молодіжний рух Хіпі. Кришнаїзм, ідеологія й організація якого сформувалася в США, розповсюджений по усьому світі, але текстуально спирається на святе письмо індуїзму, особливо на Бхагавадгіту. Позитивно сприйнято світовою громадськістю і знайшло своїх наслідувачів індійське кіномистецтво.

  3. Китайська філософія.

  а. Історичні джерела Китайської філософії сягають початку першого тисячоріччя до нашої ери. Вона розпочала формуватися в державі, в якій вже традиційно соціальні інтереси (інтереси держави, округу, роду, сім’ї) ставилися вище інтересів особистості, а кожна окрема людина знаходилася в залежному підпорядкуванні волі батька, начальника (мандарина), імператора. А тому китайська філософія зароджувалася, розвивалася й функціювала під вирішальним впливом соціально-політичних, моральних постулатів і була вільна від впливу релігії. Навпаки, як ми побачимо це нижче, китайська філософія зробила значний вплив на зміст і долю релігій в Китаї.

  б. У найдавнішому творі китайської філософії "І-Цзінь" (Книга змін) без якого-небудь згадування про релігійні вірування говориться про те, що в основі світу знаходиться п'ять матеріальних речовин: вода, вогонь, метал, дерево і земля. В іншому місці цієї ж книги можна прочитати, що таких речовин мається не п'ять, а вісім. Тут же ведеться мова про взаємозалежних, хоча і протилежних один одному, початках "Ін" і "Ян", що втілюють у собі тепло і холод, позитивне і негативне, сухе і вологе, світло і пітьму, чоловіче і жіноче... Результатом боротьби і взаємодії Ін і Ян є всі предмети і явища світу.

  в. Видатний китайський філософ-діалектик Лао-Дзи (6-е сторіччя до нашої ери) у своїй книзі "Дао-де Цзінь" (Книга про Дао і Де) говорить про єдиний загальний закон Дао, що керує світом. Дао змушує все прагнути до своєї протилежності: солодке - до гіркого, худе - до повного, живе - до мертвого, гаряче - до холодного... Усе в світі буде у відмінному стані, якщо і люди будуть підкорятися законам Дао, закону "невідхильності".

  Згодом філософське навчання Лао- д зи було доповнено ритуалами, що призвело до появи в Китаї нової релігії, яка одержала назву Даосизму. Як релігія, даосизм обіцяє своїм віруючим, що вони можуть "уникнуть смерті", якщо будуть дотримувати вчення про Дао і виконувати всі запропоновані даосизмом ритуали. Даосизм вплинув на зміст китайської і тибетської медицини, рецепти якої набули значного поширення в країнах колишнього Радянського Союзу.

  Даосизм привласнив собі і моральні повчання Лао-Дзи з його 5-тю заповідями-заборонами: не убий, не пий вина, не бреши, не кради і не чини перелюбу; і 10-ма заповідями-спонуканнями: люби, терпи, утримуй інших від поганих вчинків, розмножуй тварин, ремонтуй дороги і криниці, просвіщай нерозумних, читай книги, дотримуйся встановлених церемоній. Зверніть увагу: заповіді даосизму і по кількості і по якості перевищують біблійні десять заповідей Мойсея.

  г. Найбільш відомим китайським філософом був Конфуцій (Кун-Дзи) [551 - 479 роки до нашої ери]. Творчість філософа була присвячена, головним чином, висвітленню соціальних проблем: індивідуальної і суспільної моралі, життєдіяльності суспільства, сенсу життя людини, ритуалам. У цілому ж, Конфуцій закликав співвітчизників цінувати народні традиції, беззаперечно підкорятися батькам, родичам, старшим, бути лояльним до місцевої влади й імператора, тому що саме "так велить закон неба". Не слід думати, що Конфуцій обмежив себе побутовим моралізуванням, хоча і не уникав такого. У творчості китайського філософа можна знайти пристойні поради з усіх аспектів поведінки людини в родині, суспільстві, державі. У нього є багато дійсно філософських узагальнень стосовно сутності громадського життя, суспільної і особистої поведінки. Ось лише декілька його висловлювань:

  "Соромно бути бідним, якщо суспільством керують справедливо.
  Але коли суспільством заправляють шахраї, соромно бути багатим".
  "Без визначених ритуалів громадське життя неможливе.
  Шанобливість без ритуалу стає метушливістю,
  обачність - боягузтвом, сміливість - нахабністю."
  "Богів я шаную, але тримаюся від них якнайдальше."

  Згодом на основі вчення Конфуція сформувалася релігія - конфуціанство, що окремими дослідниками вважається не релігією, а системою філософських поглядів, що тільки в побуті народу пов’язується з виконанням певних церемоній (ритуалів). Конфуціанство в такий спосіб теоретично обґрунтовує і ритуально зміцнює культ імператора, мандаринів, роду і батьків.

  Для китайської філософії постійно актуальною була проблема співвідношення імені (назви, слова, поняття) і предметів (дійсного стану, сутності, реальності). У цілому - це сукупність тих проблем, що у європейській філософії називаються проблемами гносеологічними, чи епістемологічними, чи, ще, логіко-мовними проблемами семантики. Китайські філософи ідеалістичного напрямку в зазначеному співвідношенні вважали первинними назви, а матеріалістичного - предмети. Однак і матеріалісти, і ідеалісти одностайно вимагали того, щоб назви відповідали предметам (речам, людям, процесам), а предмети - своїм назвам.

  Філософська проблема співвідношення назв і предметів у різних соціально-історичних умовах пов'язувалася з вимогами, щоб кожна конкретна людина відповідала своєму соціальному статусу (посаді, сімейному і родовому рангу), а посаду щоб займав відповідного рівня професіоналізму і рангу чоловік. Для того щоб досягти відповідності між словами і речами, в Китаї протягом століть періодично проводяться публічні компанії під галасливою назвою: "Виправлення імен". У процесі цієї компанії відбуваються значні, а іноді – кардинальні, кадрові зміни в соціальній структурі країни. І все це відбувається під гаслом: "Кожна посада повинна займатися громадянином відповідної професійної підготовки, рангу і характеру, а кожна посадова особа повинна відповідати своїй посаді". Остання в Китаї суспільна компанія "Виправлення імен" була проведена в 1990 році, після трагедії на Тяньаньминському майдані (Бунт китайських студентів.)

  д. На початку нашого літочислення в центрі уваги китайської філософії стала проблема співвідношення матеріальних часточок "Ці" з їхніми рушійними силами "Лі". Лі іноді витлумачувалися в чисто духовному, а Ці і - релігійному змісті. Послідовно матеріалістично й атеїстично вирішував цю проблему один з найвидатніших китайських філософів Ван Чун (27 - 104 роки нашої ери).

  За 3 століття до нашої ери в Китай проникає буддизм. Під його впливом у китайській філософії розвивається суб'єктивний ідеалізм. Його представник Лу Цзю-юань учив: "Світ - це мій розум, моє серце; а мій розум і моє серце - це і є світ." Але не тільки буддизм вплинув на китайську філософію, китайська філософія також зробила свій зворотний вплив на буддизм у Китаї. Під впливом китайської філософії в Китаї сформувався своєрідний "Китайський буддизм" - Дзен-буддизм (іноді його називають Чень-буддизмом) з його навчанням про Дао, даосистськими методами просвітлення (саторі, медитації), культом імператора, шануванням предків і містицизмом. Китайський дзен-буддизм став основою формування національної релігії Японії - Синтоїзму.

  Після опіумних воєн європейських колоніальних країн (середина 19 сторіччя) в Китай починає проникати європейська культура і філософія. Найбільший вплив на китайську філософську думку зробив марксизм, однак він прийнятий там у китаїзованій формі - у формі маодзедунізму.

  * * *

  Запитання для закріплення матеріалу теми та атестації:

  1. Яку місце займає філософія у функції і визначенні типу культури?

  2. Перерахуйте головні особливості індійської філософії.

  3. Перерахуйте головні священні книги, на які спирається ортодоксальна індійська філософія?

  4. Особливості взаємин з релігією стародавньої китайської філософії?  [1] Маються на увазі народи Індійського субконтененту, Далекого Сходу і басейну Середземного моря.

  [2] В археологічній і етнографічній літературі арійцями називають племена, що у доісторичні часи формувались на території Центральної Європи (сучасної Східної Німеччини, Польщі, Австрії, Чехії, Словаччини, України).

  [3] Назва книг, очевидно, походить від спільнослов'янського слова "Відати" (Вєдать) - знати; Отже, "Веди" - знання. Від цього ж слова походить і теж загальнослов’янське слово "Відьма" – та, яка "вєдається", знається на чаклунстві.

  [4] "Ортодоксальний" ( від грецьких слів: "orthos" - правильний, вірний і "doksas" - напрямок думки, що мислить) - правовірний; визнаний таким, що неухильно дотримується визначеному світогляду, віровченню, віросповіданню, словам учителя, книги.

  [5] Карма (санскритське слово, що означає "Відплата", "Закон протікання подій", "Закон перевтілення душі") - переселення душі відповідно до її поводження в попередніх втіленнях. Саме це перевтілення мав на увазі Володимир Висоцький у своїй пісні "Красивую религию придумали индус ы "...

  [6] Варни і касти - назва соціальних груп населення, що відрізняються між собою по ознаках релігії і віросповідання, соціального походження, виконуваною роботою тощо. Індуїзм нараховує 4 варни: брахмани (священики, жерці), кшатрії (воїни, державні службовці високого рангу), вайш’ї (вільні власники, селяни, торговці, ремісники) і шудри (раби). Люди перших двох каст називаються двічі породженими. Вважається, що вони у своєму попереднім утіленні вели народженими, бо вели благочестивий спосіб життя і таким чином заслужили другий раз втілиться в людину. Вважається, що лише двічі народжені можуть потрапити в нірвану чи в рай. Шудри відносяться до категорії вперше народжених і повинні поводитися так, щоб сподобитися наступного разу втілиться в людину однієї з варни двічі народжених. У сучасній Індії існує понад 300 каст. Нижчі варни і касти знаходяться у положенні залежних від вищих варн і каст. Нижчі соціальні шари знаходяться на положенні покидьків суспільства, ізгоїв, "недоторканих".  Другие новости по теме:

 • Філософська пропедевтика. Розділ 3.
 • Теми студентских рефератів
 • Экзамены/зачёты по философии
 • Філософська пропедевтика. Розділ 2.
 • Філософська пропедевтика. Розділ ІІ.


  • Комментарии (0):

     Оставить комментарий:

    • Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
     • Ваше Имя:

     • Ваш E-Mail: